Hướng dẫn gửi danh bạ trên Iphone

Bước 1: Tải App Contacts Backup về máy:

       

Bước 2:  Sao chép danh bạ:

Bước 3: Chọn BACK UP ALL

Bước 4: Gửi danh bạ cho chúng tôi:

Chọn dấu “…”

Bước 5: Bật gửi zalo

Bước 6: Chọn gửi qua zalo

Bước 7: Chọn người gửi và gửi

Xong! Vậy là bạn đã hoàn tất việc gửi danh bạ cho chúng tôi.

Cảm ơn bạn!

3 thoughts on “Hướng dẫn gửi danh bạ trên Iphone

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

cuộn đầu trang