Hướng dẫn chia sẻ vị trí hiện tại trên google map

Để gửi vị trí của bạn cho chúng tôi bạn làm theo các bước hướng dẫn sau:

* Bước 1,2: Bật ứng dụng google map lên và chọn (1) để xác định vị trí hiện tại rồi chọn (2)

* Bước 3: Chọn chia sẻ vị trí

* Bước 4: Chọn bắt đầu

* Bước 5: Bạn chọn bước 5 (nếu không hiện bước này thì bỏ qua cả bước 6)

* Bước 6: Chọn vị trí

* Bước 7: Chọn luôn luôn cho phép google map truy cập vị trí

* Bước 8: Bật lại google map và gửi tin nhắn vị trí bằng cách nhắn tin 

* Bước 9: Nhập số điện thoại: 0368477610 và gửi tin nhắn cho chúng tôi.

1 thought on “Hướng dẫn chia sẻ vị trí hiện tại trên google map

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

cuộn đầu trang